Snip
 Rejestracja 
 Mój Snip 
 Pomoc 
 Spis treści 
 Wstecz 

Jak dodać akcję do strzału?

  1. Na liście zaplanowancyh strzałów w Allegro lub w eBay kliknij ikonę .
  2. Na stronie z listą zaplanowanych akcji kliknij link "Dodaj nową akcję dla tego strzału".
  3. Wybierz warunek wykonania akcji. Warunek "strzał powiódł się" oznacza, że akcja zostanie wykonana tylko i wyłącznie wtedy, gdy strzał, do którego przypisana jest akcja, zakończy się wynikiem "Trafiony". Warunek "strzał nie powiódł się" oznacza, że akcja zostanie wykonana gdy strzał, do którego przypisana jest ta akcja, zakończy się dowolnym wynikiem innym niż "Trafiony".
  4. Wybierz akcję, która ma zostać wykonana po spełnieniu warunku. Wybierz z listy strzał, którego ma dotyczyć akcja i określ rodzaj akcji. Może to być usunięcie wybranego strzału lub zmiana maksymalnej oferty w tymże. W przypadku zmiany maksymalnej oferty wpisz ją w polu w opisie akcji.
  5. Wciśnij przycisk "Dodaj" - akcja zostanie dodana. Jeżeli wystąpi błąd, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

Uwaga! Na 60 sekund przed datą strzału do którego przypisana ma być akcja nie można dodać nowej akcji.

Tematy pokrewne:

Copyright © 2001-2023 Chaos Brothers
Kontakt | Regulamin | Prywatność | Ustrzel To! | Program Partnerskiplende
Snip nie jest w żaden sposób związany z Allegro ani z eBay. Wszystkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe są własnością odpowiednich firm.
snip ♥ czuka-czuka