Snip
 Rejestracja 
 Mój Snip 
 Pomoc 

Regulamin Serwisu Snip

 • Streszczenie: Używaj Snipa do woli, ale rób to rozważnie i uczciwie. Szanuj innych użytkowników sieci.
 1. Pod pojęciem Serwis w dalszej części Regulaminu Serwisu Snip (dalej: Regulaminu) rozumie się serwis znajdujący się w sieci Internet pod adresem www.snip.pl oraz wszystkie funkcje i narzędzia udostępniane przez ten serwis.
 2. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania go.
 3. Użytkownikiem Serwisu (dalej: Użytkownikiem) może zostać każda osoba posiadająca adres e-mail, tzn. osoba będąca w stanie odebrać i odczytać e-mail wysłany na podany przez siebie adres.
 4. Użytkownikiem zostaje się w momencie pozytywnego zakończenia procesu rejestracji.
 5. Serwis jest właścicielem kont Użytkowników.
 6. Jedna osoba może posiadać w Serwisie tylko jedno konto.
 7. Obsługa Serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy zarejestrowania lub zablokowania konta Użytkownika. W szczególności konto Użytkownika może zostać zablokowane w przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu. Zablokowanie konta oznacza uniemożliwienie daleszgo korzystania z Serwisu.
 8. Użytkownik jest odpowiedzialny za swoje konto w Serwisie a w szczególności za wszystkie działania przeprowadzone z jego użyciem. Użytkownik nie powinien udostępniać danych identyfikacyjnych swojego konta (nazwa użytkownika i hasło) osobom trzecim. W przypadku stwierdzenia naruszenia poufności tych danych, Użytkownik powinien jak najszybciej zgłosić ten fakt Obsłudze Serwisu.
 9. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Użytkowników w używanych przez nich serwisach aukcyjnych.
 10. Serwis nie licytuje za Użytkowników, ale jedynie udostępnia narzędzia pozwalające Użytkownikom na złożenie oferty w wybranym przez Nich czasie.
 11. Licytowanie w aukcjach przy pomocy Serwisu odbywa się na zasadach określonych w regulaminie serwisu aukcyjnego, w którym przeprowadzana jest dana aukcja.
 12. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nieudane licytacje Użytkowników.
 13. Za udane strzały wykonane od godziny 00:00:00 10. lipca 2004 czasu środkowoeuropejskiego, pobierane są opłaty zgodnie z ogłoszeniem. Wysokość opłat jest podana w sekcji "Opłaty" w pomocy. Korzystanie ze wszystkich pozostałych usług Serwisu jest bezpłatne.
 14. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia. Każdorazowa zmiana będzie wymagała od Użytkownika zaakceptowania nowego brzmienia Regulaminu w momencie logowania do Serwisu. Nie zaakceptowanie zmian oznacza niemożność dalszego korzystania z Serwisu.
 15. Obsługa Serwisu zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu.
 16. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem https://www.snip.pl/pl/regulations.php
Data ostatnich zmian: 29 czerwca 2004 r.

Zobacz także:

Copyright © 2001-2023 Chaos Brothers
Kontakt | Regulamin | Prywatność | Ustrzel To! | Program Partnerskiplende
Snip nie jest w żaden sposób związany z Allegro ani z eBay. Wszystkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe są własnością odpowiednich firm.
snip ♥ czuka-czuka