Snip
 Rejestracja 
 Mój Snip 
 Pomoc 
 Spis treści 
 Wstecz 

Jakie informacje znajdują się na liście zaplanowanych strzałów?

Na liście strzałów znajdują się następujące informacje:

W górnej linijce:

 • Wybrana przez Ciebie nazwa dla danej aukcji (jest to również bezpośredni odnośnik na stronę aukcji, dzięki któremu możesz natychmiast sprawdzić jej stan).
 • Jeżeli wybrałaś / wybrałeś taką opcję w ustawieniach, przed nazwą aukcji zostanie wyświetlony także numer aukcji.
 • Login z serwisu aukcyjnego, który zostanie użyty przy tym strzale.
W dolnej linijce:
 • Grupa strzału, jeżeli strzał został do jakiejś grupy dodany.
 • Oferowana przez Ciebie cena.
 • Liczba licytowanych przedmiotów (ma to znaczenie tylko w przypadku aukcji holenderskich - wieloprzedmiotowych)
 • Minimalna oferta ostatnio sprawdzona przez Obserwatora.
 • Bufor strzału (liczony w sekundach)
 • Czas, jaki pozostał do strzału: liczba dni, godzin, minut oraz sekund. Jeżeli najedziesz kursorem na to pole, wyświetli się dokładna data i godzina strzału. Czas jest wyświetlany na czerwono, gdy do strzału pozostało mniej niż 5 godzin.
 • Ikony:
  - zmień ustawienia strzału
  - edytuj akcje strzału
  - usuń strzał

Listę można posortować wg czasu strzału, wg nazwy aukcji, wg nazw grup lub wg loginu, który ma zostać użyty do danego strzłu. W tym celu należy kliknąć odpowiedni napis w nagłówku listy.

Jeżeli nazwa aukcji poprzedzona jest ikoną , oznacza to że Snip-Obserwator podejrzewa, że Twoja oferta w tej aukcji będzie za niska albo licytacja zakończyła się wcześniej. Sprawdź stronę www danej aukcji i zmień ustawienia swojego strzału (cenę) lub usuń ten strzał.

Tematy pokrewne:

Copyright © 2001-2024 Chaos Brothers
Kontakt | Regulamin | Prywatność | Ustrzel To! | Program Partnerskiplende
Snip nie jest w żaden sposób związany z Allegro ani z eBay. Wszystkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe są własnością odpowiednich firm.
snip ♥ czuka-czuka